Apibrėžimas homiletic

Retorikos sąvokų taikymas pamokslavimo kontekste vadinamas homiletika . Tai gali būti laikoma menu ar disciplina, kuria siekiama veiksmingai perteikti religinį diskursiją ar pamokslą.

Homiletic

Todėl homiletika apima pamokslavimo medžiagos parinkimą, organizavimą ir parengimą. Kunigo ar pamokslininko tikslas - gebėti aiškiai pranešti, ką nori skleisti.

Per homiletiką analizuojami pamokslų kūrimas, sudėtis ir stiliai, kad jie būtų teisingai pateikti religiniame diskurse. Tokiu būdu Dievo mokymai perduodami tikintiesiems ir sukuriama evangelizuojanti užduotis.

Svarbu nepamiršti, kad Vatikanas pabrėžė, jog homilyje negali būti improvizacijų. Štai kodėl 2015 m. Jis pristatė Homiletic katalogą su patarimais kunigams paruošti homilijas ir pagerinti jų atvykimą į visus tikinčiuosius.

Šiuos homileto pasiūlymus pateikė sakramentų Dieviškojo garbinimo ir drausmės kongregacija . Ponas Pranciškus pats pademonstravo dokumento pamatus, nurodydamas, kad homilija nėra „pramogų spektras“, nors jis turi švęsti šventę . Aukščiausias pontifikatas taip pat įspėjo, kad pamokslininkas, kuris neparengia savo homilijos, yra neatsakingas ir nesąžiningas.

Žinojimas, kaip naudotis balso ir gestų kalba, yra du homiletikos klausimai, padedantys didinti homilijos efektyvumą pagal Šventojo Sosto priimtus kriterijus.

Rekomenduojama
 • apibrėžimas: skundas

  skundas

  Lotynų kalba yra tai, kur etimologinė žodžio kilmė, kurią mes dabar kruopščiai analizuosime. Visų pirma, jis kilęs iš veiksmažodžio „aggraviare“, kurį galima išversti kaip „pabloginti“ arba „padaryti ją sunkesnę“. Skundas yra žala , pasipiktinimas ar pažeminimas , nukreiptas asmeniui per aktą ar tam tikrus žodžius. Skundai gali būti susiję su nusi
 • apibrėžimas: perdavimo

  perdavimo

  Perdavimas yra terminas, kuris kilęs iš lotyniškos transmisijos, ir nurodo, koks yra veiksmo ir perdavimo poveikis . Kita vertus, šis veiksmas yra susijęs su perdavimu, perdavimu, platinimu, ryšiu ar vairavimu , atsižvelgiant į kontekstą . Mechaninė pavarų dėžė yra mechanizmas , atsakingas už galios perdavimą tarp dviejų ar daugiau mašinos elementų, ir tai paprastai atlieka besisukantys elementai, pvz., Įrankiai su dirž
 • apibrėžimas: taškas ir vienas nuo kito

  taškas ir vienas nuo kito

  Yra įvairių tipų taškų , nes terminas vartojamas kelių sričių sąvokoms. Šį kartą esame suinteresuoti sutelkti dėmesį į tašką kaip ženklą, kuris leidžia mums pažymėti sakinio pabaigą. Šiame kontekste taip pat galima atskirti daugiau nei vieną taško rūšį. Punktas ir po jo pasirodo, kai ketinama atskirti tuos pačius punktus įtrauktus pareiškimus. Kita vertus, visas sustabdymas
 • apibrėžimas: advokatas

  advokatas

  Jei tirsime žodžio advokato etimologiją, mes pasieksime lotynų kalbą ir terminą advokatas . Ši koncepcija yra susijusi su apsauga ar gynyba, kuri vystosi iš kažko. Todėl kas pasisako už kažką, saugo, priima ar išsklaido . Skatinimas reiškia veiksmą , kuriuo siekiama rūpintis ir (arba) skatinti tai, kas tikima. Pavyzdžiui: „Tu
 • apibrėžimas: sudėtinė malda

  sudėtinė malda

  Už gramatiką , žodį ar žodžių rinkinį, turintį sintaksinę autonomiją , yra sakinys (taigi tai yra prasmės vienetas, galintis išreikšti visą gramatinę prasmę). Yra skirtingi sakinių klasifikavimo tipai pagal jų charakteristikas. Pagal žodinius branduolius galima atskirti paprastus , sudėtingus ar sudėtinius sakinius . Paprasti sakiniai tu
 • apibrėžimas: ketinimą

  ketinimą

  Tikslas yra terminas, kilęs iš lotyniško intentĭo, kuris leidžia įvardinti valios nustatymą iki galo. Tikslas yra sąmoningas (jis atliekamas siekiant tikslo). Pavyzdžiui: „Atsiprašau, aš nenorėjau jums nukentėti“ , „Mano tikslas buvo šiek tiek ramus ir nesukurti naujo konfrontacijos“ , „aš nusiminusi, nes jis dar neatrado, ką Romina ketina“ . Tikslas paprastai yra susi