Apibrėžimas socialinis subjektas

Dalyko idėja reiškia gramatinę funkciją, filosofinę kategoriją ar asmenį, kuris tam tikru atveju neturi pavadinimo ar tapatybės. Tuo tarpu visuomenė yra susijusi su visuomene (žmonių, kurie turi tą pačią kultūrą ir tarpusavyje bendrauja).

Socialinis dalykas

Socialinio subjekto sąvoka siejama su žmogaus savybėmis. Kiekvienas asmuo yra individas, turintis unikalių savybių ir motyvų. Tuo pat metu visiems žmonėms reikia tobulėti. Todėl tai reiškia, kad žmogus yra socialinis subjektas.

Kaip socialinis subjektas, žmogui reikia sąveikos ir sambūvio su kitais žmonėmis, kad jie galėtų šviesti, plėtoti ir net atgaminti. Nėra žmogaus, kuris gali gyventi tik kaip individas, izoliuotas nuo kitų. Tiesą sakant, žmogus įgyja savo žmogiškąją būklę iš savo ryšių su kitais.

Galima sakyti, kad žmogus kaip socialinis subjektas apibrėžia save iš aplinkos . Jį įtakoja ne tik tiesioginiai ryšiai su kitais žmonėmis, bet ir bendru sutarimu (pavyzdžiui, įstatymu ) sukurtos institucijos nustato jų elgesį.

Kaip visuomenė veikia socialinį subjektą, ji daro įtaką visuomenei: užmegzti santykiai yra abipusiški . Kita vertus, socialinio subjekto ir visuomenės ryšys yra toks siauras, kad sudėtinga nustatyti skirtumą tarp įgimtos žmogaus ir socialiniu požiūriu įgytų savybių.

Tačiau aiški išimtis yra tai, kas žinoma kaip atsiskyrėlis. Tai yra asmuo, kuris savo pačių valia motyvuoja įvairias aplinkybes, kurias jis turėjo per visą savo gyvenimą, priima sprendimą visiškai absoliučiai egzistuoti, atskirtą nuo civilizacijos ir bet kokio žmogaus kontakto.

Kalbant apie šį figūrą, daugeliu atvejų kalbama apie asmenį, kuris siekia vienatvės su aiškiu tikslu sugebėti išlaikyti „ryšį“, artimesnį Dievui. Taigi, aš nusprendžiau praleisti daug laiko melstis, bet ir dirbti, atlikti įvairius atgailos tipus ir išlaikyti gyvybę absoliučiai austrią ir be jokio „prabangos“.

Jei pradėsime nuo šio religinio veiksnio, mes susiduriame su ilgą asmenų, kurie tikėjimu tapo pavyzdžiais, pavyzdžiu, kaip ir Macario Elder, María de Egipto, Antonio Abad ar San Millán atveju.

Tačiau yra ir daugybė kitų žmonių, kurie nusprendžia tapti eretais ne dėl religinių priežasčių, bet dėl ​​kitų priežasčių. Visų pirma, tarp jų pasitraukia nuo vartotojų visuomenės ir trūksta vertybių, kurios mums patinka; gebėti mėgautis gyvenimo esme be artefaktų ar materialinių gėrybių; Atraskite save ir giliau pažinkite save, mėgaukitės tyliai ir ramiai; apversti gyvenimą, aiškiai siekdamas rasti prasmę ar sugebėti pabėgti nuo skausmo, kurį jis atnešė ...

Sociologijos srityje socialinio subjekto idėja pirmiausia naudojama atsižvelgiant į asmenį, kuris, žinodamas savo tikrovę, yra grupuojamas su kitais žmonėmis, turinčiais panašių interesų ir problemų, ir pradeda veikti grupėje, kad pagerintų savo padėtį. Tokiu būdu socialiniai subjektai sudaro socialinę kolektyvą (politinę partiją, pilietinę asociaciją ir pan.).

Rekomenduojama